โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0  

   โปรแกรมขายหน้าร้าน  Stock Manager v2.0 เป็นโปรแกรมที่ช่วยท่านจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการ ซื้อ-ขาย-จอง-คืน สินค้าทั่วไป รวมทั้งการประกอบสินค้าจากวัตถุดิบ หรือ จัดชุดสินค้า โดยเฉพาะ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ซึ่งการทำงานของโปรแกรมสามารถช่วยให้ท่านจัดการงานในส่วนต่างๆ โปรแกรมจะช่วยท่านควบคุมงานซื้อ-ขายสินค้า สต๊อคสินค้า การคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพนักงาน และ รายงาน-กราฟต่างๆ รวมทั้งสามารถต่อผ่านอุปกรณ์ Hardware ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
ถามด่วนตอบเลย
 
 สอบถามออนไลน์
 LINE@ : @accusoft (ใส่ @ ด้วยนะคะ)  

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร : 0-2867-3607
มือถือ : 086-342-3571

   
   
  Standard      Excellent      Enterprise
สำหรับธุรกิจ
ขนาด
 เล็ก    สำหรับธุรกิจ
ขนาด
 กลาง    สำหรับธุรกิจ
ขนาด
 ใหญ่
DownLoad     DownLoad     DownLoad 
ราคา 850 บาท    ราคา 5,500 บาท    ราคา 9,900 บาท
SQL Server DownLoad 
ราคา 12,900 บาท
  หน้าจอตัวอย่าง    
  Feature List Download Feature โปรแกรม | 89 Kb  
  Feature โปรแกรม
Std
Ex
Ent
Feature โปรแกรม : ซื้อ - ขาย สินค้าหน้าร้าน
  - รองรับการซื้อสินค้า - ขายสินค้า 
  - รองรับการโอนสินค้าสำเร็จรูปเป็นสินค้าชุด
  - รองรับการโอนวัตถุดิบเป็นสินค้า
  - รองรับการเสนอราคา
  - รองรับการขายสินค้าเป็น set
  - รองรับการจองสินค้าล่วงหน้า
  - รองรับการวางบิล
  - รองรับการจ่ายเงินผ่านใบวางบิล
  - รองรับการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย
  - รองรับส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า
  - รองรับส่วนลดท้ายบิล
  - รองรับการรับสินค้าคืนจากลูกค้า
  - รองรับการส่งสินค้าคืน supplier
  - รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Out)
  - รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat In)
  - รองรับการจ่ายด้วยเงินสด
  - รองรับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต
  - รองรับการซื้อ-ขาย จ่ายเช็ค
  - รองรับการคิด % commission ของพนักงาน
  - รองรับการกำหนด Promotion ส่วนลดสินค้า
  - รองรับการกำหนด Promotion แถมสินค้า
  - รองรับการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
  - รองรับการใช้บาร์โค้ดสินค้า
  - รองรับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
  - รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  - รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 
  - ตัดสต๊อคสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
  - ตัดสต๊อควัตถุดิบแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
  - สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด
  - สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าที่จอง มีต่ำกว่าในสต๊อค
  - รองรับการเพิ่มรูปโลโก้ ขนาด 3x3ซม
  - รองรับราคาขายปลีก,ขายส่ง
  - รองรับการตั้งเลขที่เครื่อง pos (รองรับการออกบิลระบบ lan)
  - รองรับรูปแบบแสดงผลของเอกสาร หลายแบบ
  - รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด
  - รองรับเลขทีเอกสารใบส่งของแยกกับใบเสร็จรับเงิน
  - รองรับรายละเอียดการชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน-ใบกํากับภาษี(เงินสด/บัตรเครดิต/เช็ค)  
  - แสดงข้ออมูลส่วนก่อนค้นหาอัตโนมัติ  
  - เพิมปุ่มลัด เพิมข้อมูล ผู้ซือ,ผู้ขาย,ลูกค้า หน้าทํางานได้ทันที  
Feature โปรแกรม : ข้อมูลหลัก (สินค้า - ผู้ขาย - ลูกค้า - พนักงาน - ตั้งค่าระบบ)
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้า
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูล Promotion สินค้า
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับ
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) สถานะสินค้า
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) วัตถุดิบ
  - สามารถจัดการ (เพิม/แก้ไข/ลบ) ชั้นจัดเก็บ
  - สามารถกําหนดราคาสินค้าได้หลายระดับ (เวอร์ชั่น Ex 3 ระดับ) , (เวอร์ชั่น ENT ไม่จํากัด)
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้
  - สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้
  - รองรับรูปแบบแสดงผลของข้อมูลได้ หลายแบบ
  - รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
  - รองรับการ adjust สต๊อกสินค้า
  - กำหนด%commissionพนักงานกับสินค้าแต่ละชนิด
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้า
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
  - สามารถจัดประเภทของลูกค้าได้เช่น ลูกค้าทั่วไป, Dealer, Special ฯลฯ
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
  - กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล
  - กำหนดเลขที่เครื่อง POS เพื่อออกบิลพร้อมกันหลายเครื่อง
  - กำหนดขนาดกระดาษ พร้อม ข้อความหัวเอกสารและท้ายเอกสาร
  - กำหนดการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์
  - กำหนดการพิมพ์เอกสารกับเครื่องพิมพ์ได้อิสระ
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A4 
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 ต่อเนื่องแนวนอน
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm เฉพาะบิล
  - รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
  - สามารกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง
  - สามารถกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง
Feature โปรแกรม : รายงานและกราฟ
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนสินค้า
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนลูกค้า
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนผู้ขาย
  - รายงานสินค้า : รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ
  - รายงานสินค้า : รายงานนสินค้าต่ำกว่าที่กำหนดการสั่งซื้อ
  - รายงานสินค้า : รายงานสินค้าเหลือต่ำกว่าการจอง
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายรับ
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายจ่าย
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานใบกำกับภาษี
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดขายสินค้า
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปกำไร - ขาดทุน
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปคอมมิชชั่น - พนักงานขาย
  - รายงานสรุป : รายงานลูกค้าทีค้างชําระ
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการซื้อสินค้า
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการขายสินค้า
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติลิ้นชักเก็บเงิน
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานการเคลือนไหวสต๊อก
 
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานลูกค้าใช้บริการบ่อย    
  - รายงานวิเคราะห์ : สินค้าขายดี 
  - Export รายงานออกเป็น Excel
  - กราฟเปรียบเทียบยอด สรุปของรายรับและรายจ่าย
  - กราฟยอดสรุปกำไรแต่ละเดือน
  - กราฟแสดงยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละหมวดหมู่
  - กราฟแสดงยอดขายสินค้ารายตัว
  - กราฟแสดงยอดการผลิตสินค้า
  - กราฟแสดงค่าคอมพนักงานแต่ละปี
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
  - หน้า Login สามารถจดจํารหัสผ่านเข้าใช้งานได้
  - รองรับการทํางานกับ KeyBoard 100 % (เฉพาะส่วนขาย)
  - รองรับการต่อเชือมอุปกรณ์ เครืองยิงบาร์โค้ด(barcode),ลินชักเก็บเงิน(Cash Drawver)
  - การกําหนดตําแหน่งฐานข้อมูล
  - รองรับการเปิดดูการใช้งานฐานข้อมูลย้อนหลัง ว่าเปิดใช้งานใดบ้าง
  - Backup Database อัตโนมัติ
  - Print Preview ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
  - Selecting Printer , Setting paper size ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
  - รองรับหน้าจอ Full Screen
  - หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกําหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
  - Clean Database (มีเฉพาะในรุ่น 2.0 Enterprise SQL)    
  - รองรับการทํางานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ )
  - รองรับการทํางานบน Windows XP or Windows 10
Link ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0 Standard Edition เน้นประหยัด
โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0 Excellent สำหรับลูกค้าเน้น ความคุ้มค่า
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม