โปรแกรมขายหน้าร้าน  2.0 Excellent  

   โปรแกรมขายหน้าร้าน  เป็นโปรแกรมที่ช่วยท่านจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ซื้อ-ขายสินค้าทั่วไป โดยเฉพาะ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ซึ่งการทำงาน
ของโปรแกรม สามารถช่วยให้ท่านจัดการงานในส่วนต่างๆโปรแกรมจะช่วย
ท่านควบคุมงานซื้อ-ขายสินค้า , สต๊อคสินค้าและรายงานต่างๆ

 โบว์ชัวร์โปรแกรม l 521 KB
 ดาวโหลดทดลองใช้งาน l 56 MB
 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 3.0 MB
โปรแกรม ประกอบด้วย : เหมาะกับธุรกิจ
CD โปรแกรม - ร้านมินิมาร์ท,ร้านสะดวกซื้อ
คู่มือการใช้งาน - ขายเสื้อผ้า
บัตรลงทะเบียน - อุปกรณ์ก่อสร้าง
  - ร้านกิ๊ปช็อป
  - ขายหนังสือ
 
   
 
ถามด่วนตอบเลย
   
 
 สอบถามออนไลน์
 LINE@ : @accusoft (ใส่ @ ด้วยนะค่ะ)
   
 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร : 0-2867-3607
มือถือ : 084-361-9607, 086-342-3571

  หน้าจอตัวอย่าง    
โปรแกรมขายหน้าร้าน
  Feature List Download Feature โปรแกรม | 89 Kb  
  Feature โปรแกรม
Std
Ex
Ent
Feature โปรแกรม : ซื้อ - ขาย สินค้าหน้าร้าน
  - รองรับการซื้อสินค้า - ขายสินค้า 
  - รองรับการเสนอราคา
  - รองรับการโอนสินค้าสำเร็จรูปเป็นสินค้าชุด
  - รองรับการโอนวัตถุดิบเป็นสินค้า
  - รองรับการขายสินค้าเป็น set
  - รองรับการจองสินค้าล่วงหน้า
  - รองรับการวางบิล
  - รองรับการจ่ายเงินผ่านใบวางบิล
  - รองรับการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย
  - รองรับส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า
  - รองรับส่วนลดท้ายบิล
  - รองรับการรับสินค้าคืนจากลูกค้า
  - รองรับการส่งสินค้าคืน supplier
  - รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Out)
  - รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat In)
  - รองรับการจ่ายด้วยเงินสด
  - รองรับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต
  - รองรับการซื้อ-ขาย จ่ายเช็ค
  - รองรับการคิด % commission ของพนักงาน
  - รองรับการกำหนด Promotion ส่วนลดสินค้า
  - รองรับการกำหนด Promotion แถมสินค้า
  - รองรับการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
  - รองรับการใช้บาร์โค้ดสินค้า
  - รองรับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
  - รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  - รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  - ตัดสต๊อคสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
  - ตัดสต๊อควัตถุดิบแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
  - สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด
  - สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าที่จอง มีต่ำกว่าในสต๊อค
  - รองรับราคาขายปลีก,ขายส่ง
  - รองรับการตั้งเลขที่เครื่อง pos (รองรับการออกบิลระบบ lan)
  - รองรับรูปแบบแสดงผลของเอกสาร หลายแบบ
  - รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด
  - รองรับเลขทีเอกสารใบส่งของแยกกับใบเสร็จรับเงิน  
  - รองรับรายละเอียดการชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน-ใบกํากับภาษี(เงินสด/บัตรเครดิต/เช็ค)  
  - เพิมปุ่มลัด เพิมข้อมูล ผู้ซือ,ผู้ขาย,ลูกค้า หน้าทํางานได้ทันที  
Feature โปรแกรม : ข้อมูลหลัก (สินค้า - ผู้ขาย - ลูกค้า - พนักงาน - ตั้งค่าระบบ)
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้า
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูล Promotion สินค้า
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับ
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) สถานะสินค้า
  - สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) วัตถุดิบ
  - สามารถจัดการ (เพิม/แก้ไข/ลบ) ชันจัดเก็บ
  - สามารถกําหนดราคาสินค้าได้หลายระดับ (เวอร์ชัน Ex 3 ระดับ) , (เวอร์ชัน ENT ไม่จํากัด)
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้
  - สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้
  - รองรับรูปแบบแสดงผลของข้อมูลได้ หลายแบบ
  - รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
  - รองรับการ adjust สต๊อคสินค้า
  - กำหนด%commissionพนักงานกับสินค้าแต่ละชนิด
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้า
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
  - สามารถจัดประเภทของลูกค้าได้เช่น ลูกค้าทั่วไป, Dealer, Special ฯลฯ
  - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
  - กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล
  - กำหนดเลขที่เครื่อง POS เพื่อออกบิลพร้อมกันหลายเครื่อง
  - กำหนดขนาดกระดาษ พร้อม ข้อความหัวเอกสารและท้ายเอกสาร
  - กำหนดการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์
  - กำหนดการพิมพ์เอกสารกับเครื่องพิมพ์ได้อิสระ
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A4 
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 เฉพาะบิล
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter เฉพาะบิล
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ 3 Inch Row เฉพาะบิล
  - รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
  - สามารกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง
Feature โปรแกรม : รายงานและกราฟ
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนสินค้า
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนลูกค้า
  - รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนผู้ขาย
  - รายงานสินค้า : รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ
  - รายงานสินค้า : รายงานนสินค้าต่ำกว่าที่กำหนดการสั่งซื้อ
  - รายงานสินค้า : รายงานสินค้าเหลือต่ำกว่าการจอง
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายรับ
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายจ่าย
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานใบกำกับภาษี
  - รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดขายสินค้า
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปกำไร - ขาดทุน
  - รายงานสรุป : รายงานสรุปคอมมิชชั่น - พนักงานขาย
  - รายงานสรุป : รายงานลูกค้าทีค้างชําระ
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการซือสินค้า
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการขายสินค้า
  - รายงานประวัติ : รายงานประวัติลินชักเก็บเงิน
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานการเคลือนไหวสต๊อก
 
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานลูกค้าใช้บริการบ่อย    
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานสินค้าขายดี
  - รายงานวิเคราะห์ : รายงานลูกค้าใช้บริการบ่อย
  - รายงานวิเคราะห์ : สินค้าขายดี 
  - Export รายงานออกเป็น Excel
  - กราฟเปรียบเทียบยอด สรุปของรายรับและรายจ่าย
  - กราฟยอดสรุปกำไรแต่ละเดือน
  - กราฟแสดงยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละหมวดหมู่
  - กราฟแสดงยอดขายสินค้ารายตัว
  - กราฟแสดงยอดการผลิตสินค้า
  - กราฟแสดงค่าคอมพนักงานแต่ละปี
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
  - หน้า Login สามารถจดจํารหัสผ่านเข้าใช้งานได้
  - รองรับการทํางานกับ KeyBoard 100 % (เฉพาะส่วนขาย)
  - รองรับการต่อเชือมอุปกรณ์ เครืองยิงบาร์โค้ด(barcode),ลินชักเก็บเงิน(Cash Drawver)
  - รองรับ Slip Printer สลิป 3 นิว,จอแสดงราคาลูกค้า(Customer Display)
  - การกําหนดตําแหน่งฐานข้อมูล
  - รองรับการเปิดดูการใช้งานฐานข้อมูลย้อนหลัง ว่าเปิดใช้งานใดบ้าง
  - Backup Database อัตโนมัติ
  - Print Preview ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
  - Selecting Printer , Setting paper size ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
  - รองรับหน้าจอ Full Screen
  - หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกําหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
  - Clean Database  
  - Compact Database
  - รองรับการทํางานกําหนด password ในฐานข้อมูล เพิมความปลอดภัยข้อมูลร้านมากขึน  
  - รองรับการทํางานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ )
  - รองรับการทํางานบน Windows XP or Windows 10
Link ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0 Standard Edition เน้นประหยัด
โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0 Enterprise สำหรับลูกค้า เน้นประสิทธิภาพ
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม