โปรแกรม ประกอบด้วย :
CD โปรแกรม
คู่มือการใช้งาน
บัตรลงทะเบียน
เหมาะกับธุรกิจ
- ร้านเช่าหนังสือ

โปรแกรมเช่าหนังสือ 3.0 Standard Edition  

   โปรแกรมเช่าหนังสือ เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ การเช่า-คืนหนังสือ รองรับการใช้ barcode การคืนหนังสือแบบไม่ใช้บัตรสมาชิก รวมถึงรายงานต่างๆที่จะจำเป็นต่อการจัดการร้านเช่าหนังสืออีกมากมาย เช่น รายงานหนังสือค้างส่ง สรุปยอดรายได้จากค่าเช่า/ค่าปรับ เป็นรายเดือน รายปีได้ ช่วยให้ท่านการจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Download: 


 Download ชุดทดลองใช้งาน | 125 MB

 Download คู่มือการใช้งาน | 25 MB
ถามด่วนตอบเลย :
 สอบถามออนไลน์
LINE@ : @accusoft (ใส่ @ ด้วยนะค่ะ)
  

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร : 0-2867-3607
มือถือ : 084-361-9607, 086-342-3571

  หน้าจอตัวอย่าง  
โปรแกรมเช่าหนังสือ,โปรแกรมขายหนังสือ,โปรแกรมระบบเช่าหนังสือ โปรแกรมเช่าหนังสือ,โปรแกรมขายหนังสือ,โปรแกรมระบบเช่าหนังสือ โปรแกรมเช่าหนังสือ,โปรแกรมขายหนังสือ,โปรแกรมระบบเช่าหนังสือ โปรแกรมเช่าหนังสือ,โปรแกรมขายหนังสือ,โปรแกรมระบบเช่าหนังสือ
  Feature List Download Feature โปรแกรม | 101 Kb  
  Feature โปรแกรม
Std 2.0
Std 3.0
Exc 3.0
Feature โปรแกรม: หน้าร้าน (ยืมหนังสือ - คืนหนังสือ)
 - การเช่า-คืนหนังสือ รองรับการทำงานแบบ Barcode
 - แสดงรายการหนังสือค้างส่งทุกครั้งที่มีการเช่า
 - การคืนหนังสือไม่จำเป็นต้องใช้เลขสมาชิก ใช้เลขหนังสือได้เลยและสามารถยืมหนังสือต่อได้เลย
   (รองรับการการทำงานกับ barcode หนังสือเดิม เรื่องเดียวกันหลายเล่มได้)
 - แสดงหนังสือที่เคยยืมไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการยืมซ้ำอีกครั้ง โดยจะบอกรายละเอียดวันที่เคยยืมไปด้วย    
 - สามารถตรวจสอบประวัติการเช่าของสมาชิกว่าเคยยืมหนังสือเล่มใดไปแล้วบ้าง    
 - สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือได้ว่ายังอยู่ในร้านหรือมีใครเช่าไปแล้วจะคืนเมื่อไหร่
   และสามารถดูเล่มที่อื่น ๆ ในชุดเดียวกันได้ถ้าลูกค้าต้องการ
   
 - ค้นหาหนังสือจากคำสำคัญได้
 - ระบบเตือนสมาชิกค้างส่งนานและออกจดหมายเตือนเมื่อยืมหนังสือเกินกำหนด    
 - ยืม-คืน หนังสือหน้าเดียวกัน เพิ่มความสะดวกทำงาน
 - สามารถทำการค้างค่าใช้จ่ายในการ ยืม-คืน หนังสือได้
 - สามารถทำการวางมัดจำค่าหนังสือได้    
 - สามารถแก้ไขค่าปรับ ชำรุด/สูญหาย ได้ตามต้องการ
 - สามารถกำหนด ส่วนลดการเช่า/คืน หนังสือได้ตามต้องการ
 - เรียงหนังสือตาม วัน และ ชื่อหนังสือ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบในเวลาคืน
 - สามารถคืนหนังสือทั้งหมดได้เลยโดยไม่ต้องเลือกทีละเล่ม
 - สามารถดูได้ว่าสมาชิกมีการติดต่อกับทางร้านล่าสุดวันไหน  
 - การค้นหา สามารถเลือกได้ว่าจะค้นหาแบบ คำตรงกันทั้งหมด, บางส่วนของคำ, คำขึ้นต้น, คำลงท้าย  
 - สามารถทำการจองหนังสือที่จะต้องการเช่าล่วงหน้าได้    
 - มี key ลัดเพื่อสะดวกในการทำงาน  
 - ออกใบเสร็จ/กำกับภาษี รองรับ VAT include หรือไม่คิด VAT ได้    
 - กรณีสมาชิกทำการยืมหนังสือนานเกินกำหนดสามารถทำการพักการเช่าได้้    
 - สามารถยกเลิกสถานะพักการเช่าสมาชิกได้    ถ้าคืนครบตามจำนวนโดยจะมีข้อความถามเพื่อยืนยันการยกเลิก    
       
Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ค่าใช้จ่าย)
 - สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้านได้    
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ประเภทค่าใช้จ่าย    
       
Feature โปรแกรม: หลังร้าน(ข้อมูลหนังสือ - ระบบสมาชิก) 
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายละเอียดหนังสือ
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการหมวดหนังสือ
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการผู้แต่งหนังสือ
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการสำนักพิมพ์
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายชั้นที่เก็บหนังสือได้  
 - สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หมวดหมู่หนังสือในทำการคิดโปรโมชั่นบ้าง    
 - สามารถกำหนดจำนวนวันที่ให้เช่าหลังจากเป็นหนังสือเก่าได้ (แบ่งตามประเภท)    
 - สามารถโล๊ะหนังสือเก่าได้รวดเร็วโดยดูจาก ความนิยม (ระบุเป็นช่วงเวลา), หมวดหนังสือ,
   ดูจากวันที่รับเข้า, จำนวนครั้งที่เช่า
   
 - สามารถกำหนดบาร์โค้ดหนังสือได้อิสระ    
 - สามารถปรับอัตรา ค่าเช่า/ค่าปรับ ได้โดยกำหนดเป็นบาท หรือ % จากราคาหนังสือโดยดูจาก
   หมวดหนังสือ, วันที่รับเข้า
   
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายละเอียดสมาชิกได้
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการ Promotion แถมหนังสือได้
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายละเอียดประเภทสมาชิกได้
 - สามารถทำส่วนลดค่าเช่า,ค่าปรับ,การขาย ของสมาชิกแต่ละกลุ่มได้    
 - สามารถบันทึกที่อยู่ที่ทำงานและที่บ้านได้  
 - กำหนดอายุสมาชิก
 - สามารถกำหนดโปรโมชั่นของสมาชิกได้หลายอัตราต่อกลุ่ม
 - แจ้งเตือนวันหมดอายุสมาชิก
 - รองรับการกำหนดรูปภาพสมาชิก    
 - สามารถกำหนดยอดจำนวนการเช่าสูงสุด(เล่ม) และ จำนวนเงินรวมไม่เกินที่กำหนด ได้    
 - กำหนดเงื่อนไขพักการเช่าโดยกำหนดจากวันที่ค้างว่ากี่วันถึงจะพักการเช่า    
 - สามารถบันทึกประวัติถูกพักการเช่าของสมาชิกได้    
       
Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ตั้งค่าระบบ)
 - กำหนด ชื่อ-ที่อยู่ร้านเช่าหนังสือ สำหรับการออกบิล
 - สามารถกำหนดการปัดเศษ ค่าเช่า ตามต้องการ
 - สามารถกำหนดวิธีชำระเงินได้ โดยชำระตอนยืมหรือชำระช่วงนำหนังสือมาคืน
 - กำหนดค่าปรับ (ค่าหนังสือ,ค่าทำปก) กำหนดเอง หรือ อัตโนมัติ ได้
 - กำหนดค่าปรับ (ค่าหนังสือ,ค่าทำปก) กำหนดเอง หรือ อัตโนมัติ โดยเลือกจากประเภทหรือรายการหนังสือได้    
 - สามารถกำหนด ค่าเช่าหนังสือ, ค่าปรับ(คืนเกิน), ค่าปรับ(ทำหาย), ค่าปรับ(ชำรุด) เป็น % ของราคาหนังสือได้
 - สามารถกำหนด ค่าเช่าหนังสือ, ค่าปรับ(คืนเกิน), ค่าปรับ(ทำหาย), ค่าปรับ(ชำรุด) เป็น % ของราคาหนังสือแยกแต่ละประเภทหรือรายการหนังสือได้    
 - สามารถกำหนดจำนวนวันที่เช่ายืมเริ่มต้นได้
 - สามารถกำหนดจำนวนวันที่เช่ายืมเริ่มต้นแยกแต่ละประเภทหรือรายการหนังสือได้    
 - สามารถกำหนดได้ว่าจะคิดโปรโมชั่นแบบดูจากราคาหนังสือที่ต่ำที่สุด (คำนวนตอนคิดเงิน) หรือ จะคิดแบบลำดับการยิงบาร์โค้ด (คิดตอนเช่าหนังสือ)    
 - สามารถกำหนดรูปแบบได้ว่าถ้ายืมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ จะให้ทำการเช่าต่อได้หรือไม่โดยมี Message แจ้งเตือนตอนกดคิดเงิน หรือ จะไม่ให้ทำการเช่าเกินเลย    
 - สามารถกำหนดได้ว่าจะแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะเก่าใหม่ อัตโนมัติ หรือ เปลี่ยนเอง    
 - สามารถกำหนดได้ว่าจะแจ้งเตือนกรณีที่สมาชิกเช่าเกินกำหนดได้    
 - สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายละเอียดวันหยุด    
 - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการการยืมคืนหนังสือ,
จัดการข้อมูลหนังสือ, จัดการข้อมูลสมาชิก, จัดการดูรายงาน เป็นต้น
 - รองรับการพิมพ์กระดาษ 3 Inch    
 - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวตั้ง    
 - รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา    
 - ออกใบเสร็จรับเงินได้    
 - ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ (Vat In)    
 - สามารถกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง    
       
Feature โปรแกรม: รายงาน, กราฟ
 - รายงานทะเบียน : รายงานหนังสือทั้งหมดแยกประเภท
 - รายงานทะเบียน : รายงานสมาชิกทั้งหมดแยกประเภท
 - รายงานทะเบียน : รายงานผู้แต่งหนังสือ  
 - รายงานทะเบียน : รายงานสำนักพิมพ์หนังสือ  
 - รายงานพื้นฐาน : รายงานหนังสือค้างส่ง
 - รายงานพื้นฐาน : รายงานรายการหนังสือภายในร้านได้ และที่ถูกยืมไป    
 - รายงานพื้นฐาน : รายละเอียดการจองหนังสือ    
 - รายงานพื้นฐาน : รายงานหนังสือ ชำรุด/สูญหาย    
 - รายงานสรุป : สรุปรายรับ แยกเป็น ค่าเช่า ค่าปรับ ส่วนลด ค่าสมาชิก
 - รายงานสรุป : สรุปกำไรขาดทุนหนังสือ    
 - รายงานสรุป : สรุปยอดการซื้อหนังสือเข้าร้าน    
 - รายงานสรุป : สรุปสมาชิกค้างชำระ    
 - รายงานสรุป : สรุปค่าใช้จ่าย    
 - รายงานสรุป : สรุปค่ามัดจำตามช่วงเวลา    
 - รายงานวิเคราะห์ : รายงานสถิติการใช้บริการของสมาชิก  
 - รายงานวิเคราะห์ : รายงานสถิติของหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด  
 - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการเช่าหนังสือของสมาชิก    
 - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการติด Backlist    
 - รายงานประวัติ : รายงานประวัติการให้ส่วนลดสมาชิก    
 - รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน  
 - กราฟ แสดงสถิติลูกค้าเข้าร้านตามช่วงเวลา    
 - กราฟ แสดงรายได้จากการ เช่า/คืน หนังสือ    
 - กราฟ แสดงสถิติการเช่าต่อชั่วโมง และต่อวัน    
       
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
 - ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawer)  
 - เครื่องยิงบาร์โค้ด(Barcode)
 - กราฟวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  
 - การกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล
 - Backup Database อัตโนมัติ  
 - Print Preview ตอนออกรายงาน
 - สามารถ โอนข้อมูลจาก Version เก่าได้
 - หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย    
 - รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
 - รองรับการทำงานกับ SQL Server 2005 Express Edition  
 - สามารถล้างข้อมูลการเช่ายืมโดยกำหนดตามช่วงเวลาได้    
Link ที่เกี่ยวข้อง