Home
Product
Service
Customer
Dealer
About US
Payment
สมัครงานที่นี่


 Software Accusoft   
โปรแกรมขายหน้าร้าน
Stock Manager 3.0 โปรแกรมขายหน้าร้าน 3.0โปรแกรมห้องพัก,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมอพาร์ทเม้นต์

โปรแกรมขายหน้าร้าน 3.0 ( Accusoft Stock Manager v3.0 )
      เป็นโปรแกรมที่ช่วยท่านจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าทั่วไป โดยเฉพาะ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ซึ่งการทำงานของโปรแกรมสามารถช่วยให้ท่านจัดการงานในส่วนต่างๆ โปรแกรมจะช่วยท่านควบคุมงานซื้อ-ขายสินค้า สต๊อคสินค้าและรายงานต่างๆ

 
โปรแกรมอู่รถยนต์
Car Service Manager 4.0 โปรแกรมอู่รถยนต์ 4.0โปรแกรมห้องพัก,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมอพาร์ทเม้นต์

โปรแกรมอู่รถยนต์ 4.0 ( Accusoft Car Service Manager 4.0 )
       จัดการธุรกิจสำหรับศูนย์บริการ/ซ่อมรถ เก็บประวัติยานพาหนะและลูกค้าที่เข้ารับบริการ บันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย อะไหล่ตลอดจนสินค้าต่างๆ ตั้งราคาซื้อได้หลายระดับ เช็คสต็อคสินค้า ใช้งานร่วมกับ Barcode Reader ระบบรายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประวัติการรับบริการ เป็นรายวัน รายเดือน รายปีได้

 

โปรแกรมห้องพัก อพาร์ตเม้น
Apartment Manager 3.0 โปรแกรมห้องพัก อพาร์ทเม้น 3.0

            โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้นท์ ช่วยจัดการธุรกิจหอพักของท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบุคคล (ข้อมูลผู้ทำสัญญา ข้อมูลประวัติผู้พักอาศัย ข้อมูลประวัติพนักงาน และข้อมูลประวัติผู้ขาย) ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  รายละเอียด 
 
โปรแกรมเงินเดือน
Payroll Manager 1.0 โปรแกรมเงินเดือน 1.0

โปรแกรมเงินเดือน 1.0 ( Accusoft Payroll Manager 1.0 )
      เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนและเวลาทำงานซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานรวมถึงเวลาทำงาน และสามารถสรุปเวลาทำงานของ พนักงานแต่ละคนได้ แล้วนำข้อมูลเวลาทำงานดังกล่าวไปคำนวนเงินเดือนได้ และสามารถออกเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับประกันสังคมหรือ เอกสารการเสีย ภาษีต่างๆ ได้ และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน, เวลาทำงาน, และเงินเดือนได้

 

Restaurant Manager 3.0 โปรแกรมร้านอาหาร 3.0โปรแกรมห้องพัก,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมอพาร์ทเม้นต์

โปรแกรมร้านอาหาร 3.0 ( Accusoft Restaurant Manager v 3.0 )
      เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียด
 
Account Manager V 2.0โปรแกรมระบบบัญชี 2.0

โปรแกรมระบบบัญชี 2.0 ( Accusoft Account Manager V 2.0)
       เป็นโปรแกรมจัดการงานบัญชีของธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานซื้อสินค้า, ขายสินค้า, สต๊อคสินค้า, ลงรายการบัญชี, สามารถออกรายงานการซื้อ - การขาย, สต๊อคสินค้า, สมุดรายวัน, ผังบัญชี, งบการเงินต่าง ๆ และ ภาษีซื้อ - ภาษีขาย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้อีกด้วย

 
โปรแกรมคลีนิก
Clinic Manager 1.0 โปรแกรมคลีนิก 1.0

โปรแกรมคลีนิก 1.0 ( Accusoft Clinic Manager 1.0 )
      เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจคลีนิค ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน, ห้องตรวจ, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลแพทย์, ผู้ป่วย, ยา, ทะเบียนโรคต่างๆ ได้ตามต้องการ การทำงานจัดคิวคนไข้และการเข้าตรวจ ออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารต่างๆได้ เช่น ใบเสร็จ, ฉลากยาและรายงานสรุปต่างๆ โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
โปรแกรมพิมพ์เช็ค
Cheque Print Utilities 1.0  โปรแกรมพิมพ์เช็ค 1.0

โปรแกรมพิมพ์เช็ค 1.0 ( Accusoft Cheque Print Utilities 1.0 )
     โปรแกรมจัดการช่วยพิมพ์เช็ค ได้แก่ ระบบงานพิมพ์เช็คพร้อมประวัติรายการรับเช็ค, ระบบงานจ่ายเช็คพร้อมประวัติรายการรับเช็ค, ระบบงานฝากเช็คพร้อมประวัติการฝากเช็ค, ระบบข้อมูลธนาคาร, ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้, และระบบรายงานต่าง ๆ

 


บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด เลขที่ 29 ซอย บางแวก59 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2000-1998


@Accusoft

Accusoft

Email: ฝ่ายขายตรง  marketing@accusoft.co.th,sale@accusoft.co.th, ฝ่ายขายส่ง-ตัวแทนจำหน่าย  wholesale@accusoft.co.th

ฝ่ายเทคนิค  support@accusoft.co.th,  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  pimook@accusoft.co.th