Home
Product
Service
Customer
Dealer
About US
Payment
สมัครงานที่นี่

 การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม (Customize Product)  

บริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ทางเรา ท่านที่ใช้งานโปรแกรมของเราอาจมีความต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของโปรแกรม รูปแบบเอกสาร รูปแบบบิลต่างๆ ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อแจ้งความต้องการ
ทางบริษัทจะเสนอแนวทางพัฒนาที่บริษัทสามารถทำให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมใหม่เองทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1 พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมห้องพัก Apartment 1.5 Excellent เพิ่มเติม
ตัวอย่างที่ 2 พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมบัญชี Account 2006 เพิ่มเติม
ตัวอย่างที่ 3 พัฒนาโปรแกรม โปรแกรม Stock 2.0 Excellent เพิ่มเติม

ขั้นตอนการสั่งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม (Customize Product)

 1. ให้ท่านส่ง Fax หรือ อีเมล์ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมมาทางบริษัทฯ
  พร้อมชื่อโปรแกรมที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม,ชื่อผู้ติดต่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อกลับ เป็นต้น
 2. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องของงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 3. ทางบริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเช่นรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม,
  ระยะเวลาโดยประมาณในการพัฒนาโปรแกรม , ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น
 4. ถ้าท่านสนใจและตัดสินใจในเรื่องที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมทุกเรื่องที่เสนอมาหรือบางเรื่องให้ท่านทำการโอนเงินค่าพัฒนาโปรแกรม
  มายังเลขที่บัญชีบริษัทฯ ตามจำนวนเงินที่ได้แจ้งไว้ พร้อมทั้ง Fax ใบโอนเงินมายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม
 
 LINE@ : @accusoft (ใส่ @ ด้วยนะค่ะ)   
 
   
 
 สอบถามออนไลน์
 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม  (Customize Price)

 1. การประเมิณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม จะดูตามความยาก-ง่ายในการพัฒนาว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
  โปรแกรมเดิมมากน้อยเพียงใดเช่นการสร้างแก้ไขฟอร์มของโปรแกรม,รายงานใหม่,แก้ไขฐานข้อมูลระบบ
  ซึ่งทางเราประเมิณออกมาเป็นระยะเวลาทำงานและเสนอราคาให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจทำว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้าง
  ของโปรแกรมเดิมมากหรือน้อยเช่น การสร้างแก้ไขฟอร์มของโปรแกรมใหม่,การสร้างแก้ไขรายงานใหม่,การสร้างแก้ไขฐานข้อมูลระบบ เป็นต้น
 2. เมื่อลูกค้าสั่งทำโปรแกรม บริษัทฯจะนับวันถัดไปของวันที่โอนเงินเป็นวันแรกของการพัฒนาโปรแกรม
  และส่งงานตามกำหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้ (ไม่รวมวันหยุดทำงานของบริษัทฯ, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดข้าราชการ ฯลฯ )
 3. ถ้าการประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมมีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ทางเราจะให้ลูกค้าชำระเงินเป็น 2 งวด
  โดยงวดแรก 50% เริ่มมีการพัฒนาโปรแกรมและชำระงวดสอง 50% หลังจากพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้น
 LINE@ : @accusoft (ใส่ @ แอดด้วยนะค่ะ)     
 
   
 
   สอบถามออนไลน์
 

เงื่อนไขหลังการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม

 1. เมื่อการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้น ทางบริษัทจะทำการส่งงานให้ลูกค้าทาง Email หรือโปรแกรม Remote ติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาให้ลูกค้าทดสอบ
  a. ให้ลูกค้าทำการตรวจสอบพร้อมทดสอบโปรแกรมในส่วนที่ให้พัฒนาเพิ่มเติมว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ถ้ามีการแก้ไขงาน
  ที่พัฒนาจะมีการรับส่งงานกลับไปกลับมาระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทและเมื่อลูกค้าทำการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้น
  ทางบริษัทจะทำการรวมงานที่พัฒนาเป็น CD–Rom ให้ลูกค้า
  b. ทางบริษัทจะยึดรายละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติ่มกับลูกค้าในใบเสนอราคาเป็นหลักในการแก้ไขโปรแกรม
  (ทั้งนี้จะอยู่ใน Scope งานเบื้องต้นที่ตกลงกันไว้)
 2. เมื่องานพัฒนาโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทจะทำการส่งงานให้ลูกค้าเป็นแผ่น CD-Rom ทางไปรษณีย์
 3. ถ้าลูกค้าไม่สะดวกรับส่งงานที่ให้ทางบริษัทพัฒนาเพิ่มเติ่มให้ทาง Email หรือ โปรแกรม Remote
  ตามข้อ 1 ที่อธิบายไปแล้วข้างต้น ทางบริษัทจะทำการส่งแผ่น CD-Romให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
  a. ถ้ามีการแก้ไขและมีการ Update โปรแกรมหลายครั้ง ทางบริษัทฯจะทำการส่ง CD-Rom ที่สมบรูณ์ไปให้เมื่องานเสร็จ
  b. ถ้าในกรณีที่ CD-Rom ที่ส่งให้ลูกค้าชุดแรกไม่เรียบร้อย ให้ลูกค้ารวมรวบข้อผิดพลาดและแจ้งให้ทางเราทราบ
  และจะจัดส่ง CD-Rom ชุดใหม่ให้อีก 1 ชุด แต่ถ้ากรณีความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเอง ทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท
 4. การส่งงานให้ลูกค้าทางเราจะส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) แต่ถ้าลูกค้าต้องการด่วน
  ทางเราจะคิดค่าส่งแบบ EMS เพิ่ม 50 บาท (ต้องแจ้งให้กับทางบริษัททราบ)
 5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับส่งงานข้างต้น ทางเรามีบริการติดตั้งและสอนการใช้งาน โดยคิดค่าใช้จ่ายค่าบริการ
  ตามตาราง อัตราบริการสอนการใช้งาน

  ***หมายเหตุ  โปรแกรม Remote เป็นโปรแกรมที่ช่วย Remote ให้ทางเราสามารถทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาบนเครื่องลูกค้าบน Internet ได้

 

 


บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด เลขที่ 29 ซอย บางแวก59 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2000-1998


@Accusoft

Accusoft

Email: ฝ่ายขายตรง  marketing@accusoft.co.th,sale@accusoft.co.th, ฝ่ายขายส่ง-ตัวแทนจำหน่าย  wholesale@accusoft.co.th

ฝ่ายเทคนิค  support@accusoft.co.th,  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  pimook@accusoft.co.th