Home
Product
Service
Customer
Dealer
About US
Payment
สมัครงานที่นี่

 
 บริการของเรา Our Service   
           เรามีบริการทางด้าน IT ให้ลูกค้าเราอย่างครบวงจร เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านสามารถสั่งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติ่มงานที่จำเป็นได้หรือพัฒนา ระบบงานใหม่ทั้งหมด ซึ่งทางเรามีความชำนาญและยินดีให้คำแนะนำกับองค์กรท่านอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนั้นเรายังมีบริการแก้ไขปัญหาและ สอนการใช้งานโปรแกรม โดยท่านจะได้รับคำแนะนำอย่างเอาใจใส่จากทางบริษัทเรา

             พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม Customize Product          
               บริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ใช้งานโปรแกรมของเรา หากมีความต้องการแก้ไขโปรแกรม
เช่น รูปแบบการทำงาน,รูปแบบเอกสารและบิลต่างๆ ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อแจ้งความต้องการ ทางบริษัทจะเสนอ
แนวทางพัฒนาที่บริษัทสามารถทำให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านใช้งานโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียด

             รับพัฒนาโปรเจ็ค Software Project
                   บริการรับพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่ตามความต้องการลูกค้า แต่ท่านอาจไม่มีเวลาจัดการงานหรือพนักงานขององค์กร
ยังขาดทักษะด้าน IT ทางบริษัทสามารถช่วยดูแลการพัฒนาระบบงานต่างๆ แทนท่านได้ ซึ่งเรามีความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

ดูรายละเอียด

             บริการแก้ไขปัญหา , สอนการใช้งาน Support & training
                   เราสามารถช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรท่าน โดยบริการ IT Training จากทางเรา ไม่เพียงแต่เราจะให้คำแนะนำ การใช้งานโปรแกรม เรายังให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการใช้งานทั่วไปกับพนักงานของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานของท่านมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งานโปรแกรมลดค่าใช้จ่ายในการทำงานผิดพลาดได้
ดูรายละเอียด
 


บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด เลขที่ 29 ซอย บางแวก59 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2000-1998


@Accusoft

Accusoft

Email: ฝ่ายขายตรง  marketing@accusoft.co.th,sale@accusoft.co.th, ฝ่ายขายส่ง-ตัวแทนจำหน่าย  wholesale@accusoft.co.th

ฝ่ายเทคนิค  support@accusoft.co.th,  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  pimook@accusoft.co.th